Top Ads One Liner

Sagot sa Paalala ng Munting Baliw

Kailan gaganapin ang ating mahalagang pagtitipon? Dapat ito'y maisagawa sa lalong madaling panahon upang tayo'y magdiwang, hanggang sa masiraan ng bait. Kung inyong mamarapatin, ako’y sukdulang magmamaganda, na magkusang mag alay at mag sakripisyo ng aking laman at kaluluwa upang makapagbigay na mauna sa ating babang-bayad (downpayment). Subalit, kung maari po lamang, sa ating pagtitipon na gaganapin, ay maibahagi nyo na rin sa akin ang inyong munting kayamanan, sapagkat ako’y mayroon ding paglalaanan ng salapi sa ibang bagay. Pakiusap ko lamang po na ipadala mo sa akin crazee bubu (hehe) ang detalye ng bangkong aking paglalagyan.

Maraming salamat po sa pag intindi kahit kayo’y nahihirapan, naiintindihan ko sapagkat alam kong kayo’y may kapansanan sa utak, ako’y ngdadalamhati at nagagalak din dahil dito. Di ko na alam kung tama ang aking pangungusap kaya’t ako’y mgpapaalam na. Paalam aking mga kaibigang baliw at masasama, nawa’y kayo’y magturok na ng inyong gamot upang kayo’y mahimasmasan kahit saglit lamang.

**** KATAPUSAN NG SAGOT ****No comments: