Top Ads One Liner

Arroyo Bids Farewell To Filipinos

Malacañang Breaking News

Wednesday, about 7:30 PM, President Gloria Macapagal-Arroyo bids farewell to the Filipinos on national TV.

The President is confident she will be leaving a stronger nation and is thanking each and everyone's contribution in achieving the country's potential and for giving her the honor of serving the Filipinos. "Malaking karangalan ang makapagsilbi sa sambayanan bilang pangulo. Sa inyong lahat na napagsilbihan ko, sa mahirap ngunit makasaysayang landas, maraming salamat"

No comments: