Top Ads One Liner

Circle of Life


You receive your bills.
You receive Good News!! email confirming that payroll is credited.
You check your balance.
Okay today is Payday.
Go online banking.
Bills Payment.
Fund Transfer.
Budget Allowance.
Pay Gone.

The circle of life.. hayyzz

Kailangan kumayod...
Kailangan rumaket...
Kailangan lagare..
Ibenta ko na lang kaya sarili ko?! hahah
Karne kayo diyan! Bili na!

3 comments:

Dhon said...

i sooooo.. can relate!

dabo (or david) said...

hayyyyy bills

ardee sean said...

@dhon: hehe..
@dabo: ganun talaga..